Cultuurschakel

Caja is via Cultuurschakel te boeken voor 2 verhalenprogramma’s:

Magical Storytelling / Magische Verhalen

Een magisch verhalenprogramma voor op school i.s.m. STET The English Theatre. Caja vertelt haar verhalen op school, in het Engels of in het Nederlands.

FOR ENGLISH CLICK HERE

“Laat je leerlingen zich onderdompelen in de magische sprookjes van Caja. Zij neemt je mee naar verre landen of tijden lang, lang geleden. Iedere voorstelling is een verzameling korte vertellingen die erop wachten om gedeeld te worden. Verhalen helpen ons om onze verbeeldingskracht te vergroten en onze horizon te verbreden. Het is een zoektocht naar jezelf. Samen naar een verhaal luisteren is een gedeelde ervaring; het legt de basis van vaardigheden als empathisch vermogen, toekomstdromen ontwikkelen en out-of-the-box-denken. Midden op de dag nemen we een adempauze, en leren even niet met ons hoofd, maar met ons hart. Laat de verbeelding ons meenemen!”

Voorstelling op school, groep 1 t/m 4, Theater, Literatuur. Klik hier om naar onze pagina bij Cultuurschakel te gaan.

**********************************************************************************************

ZAND EN VEREN

Zand en Veren is een initiatief van Storytellers Caja van der Poel en Annemieke Wauters. Zij vertellen in de klas een verhaal en begeleiden de leerlingen vervolgens in een filosofisch gesprek. Zowel het verhaal als het gesprek zijn erop gericht om de verbeeldingskracht te versterken en stil te staan bij de vragen: Wie ben ik, wat vind ik en hoe verhoud ik me tot mezelf en de wereld om mij heen.

Eerst luisteren de kinderen naar het verhaal wat Caja en Annemieke hen samen vertellen. Luisteren naar een boeiend verhaal vergroot de verbeeldingskracht en het inlevingsvermogen. Dit stelt mensen in staat om nieuwe dingen te denken en te begrijpen. Aan de hand van een uitdagende filosofische vraag wisselen de leerlingen daarna, onder begeleiding van Annemieke en Caja, gedachten uit over de thema’s in het verhaal. Het filosofisch gesprek is een prachtig middel om een onderwerp bespreekbaar te maken en te verkennen, met respect voor iedere deelnemer en zijn gedachtegangen. Filosoferen helpt kinderen zelfstandig te denken en zich uit te spreken.

Zand en Veren voor groep 8 is ontworpen ter ondersteuning van de leerkracht, die zijn/haar leerlingen begeleidt bij het onvermijdelijke proces van Oudste groeper naar Brugpieper, en uiteindelijk tot zelfstandige burger en weldenkend, creatief mens. Thema’s als leiderschap, de wijsheid van creativiteit en rijkdom van diversiteit worden belicht.

Zand en Veren voor groep 1&2 is ontworpen in antwoord op de vraag om te filosoferen met jonge kinderen, voor wie waan en werkelijkheid nog in dezelfde wereld wonen.

Het verhaal vertelt van drie kinderen waarvan er één de nieuwe leider van het land moet worden. Maar wie? Wie gekozen wordt hangt af van een spel wat hun vader voor hen heeft bedacht. Deze spannende situatie brengt hen alle drie bij de vraag: wie ben ik en wat doe ik? Het verhaal wordt aangepast op de leeftijd en ontwikkelingsfase van de betreffende groep en bevat altijd elementen van Avontuur en Spanning, Keuzes maken, Trouw zijn aan jezelf, Hulp van anderen en het Belang van het waarderen van je Aard.

Wilt u Zand en Veren bij u in de klas? Zie hier de pagina op de website van de CultuurSchakel Den Haag of neem direct contact op.